Pa In Die Spieël

Pa In Die Spieël

Dit skets 'n omvattende beeld van pa-wees, en dra gesonde sienings oor onderwerpe soos geloof, dissipline, werk, geld en seks aan kinders oor.

Author: Patrick Morley

Language: Afrikaans

Duration: 6:58:04

Index Number: M13791

Downloads: 0

This is the end of the main content